REKLAMACJE I ZWROTY

REKLAMACJE

Przed odebraniem przesyłki sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 791011323.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

W LUMANN zależy nam przede wszystkim na Twoim zadowoleniu i utrzymaniu najwyższego poziomu świadczonych usług. Jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Ci rzeczy wolnej od wad. W przypadku pojawienia się ewentualnych wad zamówionego przez Ciebie produktu, zrobimy co w naszej mocy, by jak najszybciej doprowadzić go do stanu zgodnego z umową lub zwrócimy Ci pieniądze. Dlatego też, w przypadku dostrzeżenia wad produktu uprzejmie prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej info@lumann.pl lub telefonicznie 791011323. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację. Każda Twoja uwaga, w szczególności na temat produktu lub jakości obsługi jest dla nas bardzo cenna.

Proponujemy następujący tryb składania reklamacji, który naszym zdaniem przyczyni się do sprawnego przeprowadzenia trybu reklamacyjnego:

1. Po stwierdzeniu wady Produktu prosimy o kontakt z LUMANN pod numerem telefonu
+48 791 011 323, adresem e-mail info@lumann.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej LUMANNdesign.com w zakładce Kontakt w celu poinformowania LUMANN wadzie Produktu i uzgodnienia z Państwem dogodnej dla Państwa formy rozpatrzenia reklamacji, w szczególności, w razie potrzeby, najbardziej dogodnej formy przesyłki Produktu do LUMANN, a następnie

2. W razie ustalenia potrzeby przesyłki Produktu do LUMANN lub zwrotu Produktu do LUMANN - przesłanie Produktu do LUMANN pod adres:

LUMANN Anna Łukawska,
Al. Grunwaldzka 14, 80-236 Gdańsk

lub w inne uzgodnione przez Klienta i LUMANN miejsce wraz z:

- dołączonym opisem niezgodności Produktu z umową

oraz

- dołączoną kopią dowodu zakupu lub wskazaniem danych identyfikujących zamówienie (np. imię i nazwisko Klienta, numeru zamówienia, daty zamówienia)

oraz

- uprzejmie prosimy również o wskazanie Państwa danych, które umożliwią nam szybki i bezpośredni kontakt z Państwem (np. nr telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji, adres do zwrotu Produktu po zakończonym postępowaniu reklamacyjnym).

 

ZWROT PRODUKTÓW, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Jeśli jesteś Konsumentem przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 a)  w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą);

 b) w którym wszedłeś w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;

 c) w którym wszedłeś w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie ostatniej partii lub części w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinieneś poinformować nas (adres korespondencyjny: LUMANN Anna Łukawska, Al. Grunwaldzka 14, 80-236 Gdańsk, e-mail: info@lumann.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Tobie prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Pamiętaj! Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do niektórych umów przewidzianych prawem (wyjątki te zostały wskazane w naszym Regulaminie Zakupów: https://lumanndesign.com/regulamin-zakupow).

 Skutki odstąpienia od umowy

 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś  o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Jeśli rzecz ze względu na swój charakter (np. wagę, gabaryt) nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę:

 a) około 20 PLN dla towarów o masie do 5 kg,

 b) około 50 PLN dla towarów o masie do 30 kg,

 c) około 100 PLN dla towarów o masie do 60 kg,

 d) około 200 PLN dla towarów o masie do 100 kg.

 Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 
 
 
 

 

Przykładowy wzór odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 
 

LUMANN Anna Łukawska

Al. Grunwaldzka 14

80-236 Gdańsk

Tel. +48 791 011 323

e-mail: info@lumann.pl

 
 

 

Ja/My (*)______________________________ niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu
od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 Data odbioru: _________________

Imię i nazwisko konsumenta (-ów): _________________________________________________

Adres konsumenta (-ów): ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Podpis konsumenta (-ów)(tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): __________________________

Data: __________________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl