POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności obowiązująca od 25 maja 2018 r. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego LUMANN

I. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych jest Anna Łukawska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LUMANN Anna Łukawska, zamieszkała przy ul. Burzyńskiego 6H/1, 80-462 Gdańsk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 584-251-43-34, REGON 220767211, prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem Internetu – pod adresem LUMANNdesign.com (dalej zwany: LUMANN).
2. LUMANN przetwarza i przechowuje dane osobowe przekazywane LUMANN przez Klientów w sposób zapewniający bezpieczeństwo tych danych i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:RODO). Dostęp do bazy danych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy LUMANN.
3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. LUMANN udostępnia w szczególności następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: certyfikat SSL, środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, uwierzytelnianie dostępu do danych loginem i hasłem.

 

Cel przetwarzania

Dane przetwarzane są przez LUMANN w celu:
a. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b. RODO),
b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. utrzymywania przez LUMANN Konta Klienta – o ile Klient dobrowolnie zarejestrował swoje konto  w Sklepie Internetowym LUMANN, lub (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
d. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osoby trzecie, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie uzasadnionym celem realizowanym przez administratora lub osoby trzecie jest: marketing bezpośredni, prowadzenie analiz i statystyk w zakresie aktywności i preferencji użytkowników w celu usprawnienia działania sklep i stosowanych funkcjonalności oraz w celu poprawy świadczonych usług, a także ochrona praw administratora – w celu ewentualnego ustalania i ochrony roszczeń oraz obrony przed nimi;
e. marketingu produktów lub usług LUMANN  – o ile Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej zgodnie z punktem III niniejszej Polityki prywatności (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:

  1. W związku z realizacją zamówienia LUMANN może udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do jego realizacji, tj. dostawcom zamówionych towarów, firmom kurierskim, operatorom płatności elektronicznych.
    2. LUMANN przekazuje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w celach związanych ze świadczeniem usług zaufanym podmiotom trzecim świadczącym usługi księgowe, prawne, audytu, marketingowe i informatyczne. LUMANN może udostępnić dane właściwym organom władzy publicznej w przypadku jeśli wymaga tego prawo. W każdym przypadku zakres przekazywanych danych ograniczony jest do niezbędnego minimum.
  2. LUMANN powierza przetwarzanie danych osobowych w zakresie udostępnionym przez Klientów spółce home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, w celu świadczenia przez home.pl usługi serwera wirtualnego, w tym usługi sklepu internetowego Click Shop.
    4. LUMANN powierza przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wystawienia dokumentów sprzedaży wymaganych przepisami prawa spółce FIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław.
    5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dobrowolnej zgody, Lumann będzie przetwarzał dane w celach wysyłania newslettera do Klienta. W takim przypadku wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie powierzony Mailchimp (675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) i będzie przechowywany na serwerach znajdujących się poza terytorium Unii Europejskiej, na terytorium Stanów Zjednoczonych. Przetwarzanie danych przez Mailchimp będzie następowało na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. LUMANN nie sprzedaje, nie użycza i nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwowych w związku z toczącymi się postępowaniami.

 
Okres przetwarzania

Dane Klientów będą przechowywane przez okres 5 lat po zamknięciu roku obrachunkowego, w którym zostały podane. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów obrony praw – w celu ewentualnego ustalania i ochrony roszczeń oraz obrony przed nimi, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

Dobrowolność podania danych i prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Należy mieć jednak na względzie, że nie podanie danych osobowych niezbędnych do:
a. Rejestracji Klienta – uniemożliwia rejestrację  Klienta w Sklepie Internetowym LUMANN,
b. realizacji umowy (np. realizacji zamówienia) – uniemożliwia realizację tej umowy,
c. otrzymywania Newslettera – uniemożliwia otrzymywanie Newslettera.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, np. na podstawie zgody na otrzymywanie Newslettera, Klient ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem.II. COOKIES
1. Sklep Internetowy LUMANN posługuje się tzw. plikami cookies (inaczej: ciasteczka, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Klienta, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego). Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w szczególności w celu zapewnienia poprawnego działania stron internetowych na urządzeniach końcowych Klientów i dostosowania zawartości stron internetowych do potrzeb i preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
2. LUMANN stosuje mechanizm plików cookies w celu:
a. zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego LUMANN na urządzeniach końcowych Klientów,
b. dostosowania zawartości Sklepu Internetowego LUMANN do potrzeb i preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego LUMANN,
c. weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
d. statystycznym.
3. LUMANN wykorzystuje pliki cookies własne w celu:
a. uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym LUMANN i utrzymania sesji Klienta w Sklepie Internetowym LUMANN (po zalogowaniu), dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego LUMANN  ponownie wpisywać loginu i hasła,
b. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Sklepie Internetowym LUMANN w celu rekomendacji treści,
c. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu Internetowego LUMANN, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
4. LUMANN zamierza wykorzystywać pliki cookies zewnętrzne w szczególności celu:
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
- Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
b. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: - Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: - Instagram LCC, Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii], Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA).
5. Klient w każdej chwili może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w szczególności wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies. Należy mieć jednak na względzie, że niektórych przypadkach wyłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego LUMANN. 
6. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że prawdopodobnie będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika.
7. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:
a. sesji Klienta,
b. ostatnio oglądanych produktów,
c. oddania głosu w ankiecie.
8. LUMANN nie ma wpływu na zawartość i stopień ochrony prywatności na stronach przez LUMANN nieadministrowanych. LUMANN zachęca by Klient, w przypadku skorzystania z zamieszczonego w Sklepie Internetowym LUMANN linku prowadzącego do innych, nieadministrowanych przez LUMANN stron internetowych, przed udostępnieniem im swoich danych zapoznał się z polityką prywatności realizowaną przez te strony.
9. Klient może zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

3. INFORMACJE HANDLOWE, NEWSLETER
LUMANN wysyła Klientom informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. Newsletter) jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę, w szczególności udostępnili w tym celu identyfikujący adres elektroniczny. Klient ma prawo cofnąć zgodę otrzymywanie informacji handlowej w każdym czasie wysyłając odwołanie zgody do LUMANN na adres info@lumann.pl  lub ponownie wpisując email w oknie newslettera i potwierdzając odwołanie zgody klikając na link, który otrzyma w wiadomości.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, 
w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres info@lumann.pl  bądź telefonicznie pod numerem +48 791 011 323.


Wersja dokumentu: 1.4
Data wejścia w życie: 25.05.2018

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl